Dokumenty

20. Listopad, 2017

Rekace KV - autorem je mluvčí H. Konvalinková

Odkud znějí falešné tóny a přichází chaos?

Odkud znějí falešné tóny a přichází chaos?

Nedělní článek Jiřího Sezemského, publikovaný na stránkách Forum 24  s názvem“ Kroměřížská výzva vnáší do prezidentské volby chaos a falešné tóny" se velmi kritickým způsobem, místy zcela nepravdivě, vyjadřuje o aktivitách iniciativy Kroměřížská výzva. V souvislosti s "Koncertem pro budoucnost", který proběhl na Václavském náměstí v rámci "Festivalu svobody" a oslav 17. listopadu , měla  Kroměřížská výzva iniciovat vystoupení vybraných prezidentských kandidátů, jmenovitě Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera. Naopak měla „kádrovat“ a zabránit vystoupení dalších prezidentských kandidátů, zejména pak Michala Horáčka, který se o vystoupení na koncertu ucházel.  Důrazně prohlašujeme, že Kroměřížská výzva (KV)se na organizaci  Koncertu pro budoucnost nepodílela a  nerozhodovala o tom, kdo na akci vystoupí. Autor článku se pouští do nepodložených spekulací ,  kterými se snaží KV zlovolně postavit do nelichotivého světla. Když například na podporu spojení Kroměřížské výzvy s " Koncertem pro budoucnost " a odmítnutím M. Horáčka cituje vyjádření Václava Němce, kterého označuje jako mluvčího KV, musí si být vědom, že mu Václav Němec toto vyjádření neposkytl a zároveň by měl vědět, že zmiňovaný mluvčím KV již přibližně rok není. 

 

Jiří Sezemský však nezůstává jen u komentáře oslav 17. listopadu, jeho úvahy a hodnocení aktivit KV se snaží jít kamsi pod povrch. Hned v úvodu článku uvádí, že aktivity KV letos zmizely z dohledu veřejnosti. To vypadá  na kritiku pro neakceschopnost. V závěru se však čtenář dozvídá, že KV naopak aktivní je zřejmě až moc, když "cejchuje a rozeštvává Zemanovy oponenty". Útoky na adresu Kroměřížské výzvy, jejích organizátorů a signatářů se to v článku jen hemží. Není asi nutné  na každou jednotlivost reagovat, je ale potřeba se alespoň zamyslet, co k tomu p. Sezemského přivádí.

 

Nebudeme autorovi oplácet stejnou mincí a raději si přebereme poselství jeho textu pozitivně. Možná že ze sílící obavy o naši zemi chtěl jen organizátory a signatáře KV vyzvat k větší aktivitě, protože mocenské propojení  Zeman - Babiš skutečně sílí, domácí politická scéna je den ode dne hustší a nepřehlednější. V prezidentském pelotonu zbylo devět kandidátů. Ne všichni splňují základní hodnoty, které KV definovala jako své měřítko náležitého kandidáta či kandidátky. Signatáři  v anketách a průzkumech zvažovali, který potenciální kandidát by podle nich lépe splňoval hodnoty KV, jak se jim jeví jejich politické přesvědčení a schopnosti. Z těchto anket byl vždy zveřejněn žebříček, který signatářům i veřejnosti poskytoval zpětnou vazbu a vedl k zamyšlení. V současné době probíhá mezi signatáři další dotazníkové šetření, které nyní může být poprvé zaměřeno na skutečné kandidáty prezidentského klání. Jeho výsledky budou zveřejněny na stránkách KV. 

 

Kroměřížská výzva jako první otevřela širokou diskusi na téma prezidentské volby a především do debaty o budoucím kandidátovi vnesla pojmy jako demokratický, prozápadní, morální autorita, která ctí ústavu a zákony této republiky, státník, který směřuje společnost k trvale udržitelnému rozvoji, svobodě a prosperitě, společnost spojuje a je neochvějným obráncem lidských práv, má respekt k menšinám.  Jsou to  podstatné hodnotové a morální "kotvy", které znějí tak samozřejmě, ale při současném obsazení "Hradu" bohužel také smutně vzdáleně. KV si dala za cíl tyto hodnoty v naší společnosti rozeznít a přiblížit je občanům, kteří si tak podle nich mohou lépe představit obraz budoucího prezidenta naší republiky. Zhodnotit, který kandidát se těmto hodnotám a jejich vlastnímu obrazu ideálního prezidenta bude nejlépe blížit, už musí občané sami. Kroměřížská výzva tuto ambici nikdy neměla. Dát ve společnosti zvuk těmto základním hodnotám však chtěla.  To se jí, doufejme, podařilo a během probíhajících kampaní prezidentských kandidátů bude nadále dařit.

 

HVK

 

 

20. Listopad, 2017

Rekace KV - autorem je mluvčí H. Konvalinková

Odkud znějí falešné tóny a přichází chaos?

20. Březen, 2017

Podpisové archy: Marek Hilšer Jiří Pospíšil

Podpisové archy potenciálních kandidátů

19. Prosinec, 2016

Kroměřížská výzva

Výsledky druhého průzkumu

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Michael Žantovský

Ve jménu jakých hodnot? – Michael Žantovský

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Jan Štern

Východ nebo Západ – Jan Štern

20. Říjen, 2016 1 diskuze

Jan Kalvoda

Jan Kalvoda o Kroměřížské výzvě

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Kroměřížská výzva

Společná volba

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Michael Kocáb

Kroměřížská výzva – spojme síly

20. Říjen, 2016 0 diskuzí

Václav Němec

Pomatenci hledající prezidenta? – Václav Němec