Aktuality

23. Říjen, 2016

Jiří Šesták, Václav Němec, Jan Kalvoda

Otevřený dopis předsedům všech poslaneckých klubů obou komor Parlamentu ČR

Otevřený dopis předsedům všech poslaneckých klubů obou komor Parlamentu ČR

Občanská iniciativa Kroměřížská výzva tímto otevřeným dopisem vyzývá předsedy všech poslaneckých klubů obou komor Parlamentu ČR k neprodlenému svolání společné mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu.

 

Naléhavým důvodem této výzvy je veřejné prohlášení prezidenta republiky, předsedů obou komor Parlamentu a předsedy vlády ze dne 18. 10. 2016. Prohlášení je svévolným zahraničně politickým krokem exekutivy, jenž odporuje definici České republiky jako demokratického právního státu, založeného „na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti“,a státu, jenž tvoří součást „rodiny evropských a světových demokracií“(Preambule Ústavy).

 

Pokud minulá veřejná prohlášení prezidenta republiky, týkající se ruské agrese na Ukrajinu, či obdivu k čínskému modelu řízení a „stabilizace“ společnosti nevedla k akci vlády ani parlamentu, pak výše zmíněné prohlášení „čtyř představitelů“ je výrazem ryzí svévole a popřením hodnot, na nichž je česká státnost založena. Bylo učiněno signatáři, kteří stojí v čele orgánů státní moci, ale bez pověření těchto orgánů. 

Důrazně upozorňujeme na fakt, že výkon veřejné moci je vymezen a omezen Ústavou, již se členové parlamentu i vlády a prezident zavazují respektovat. Žádný politický program nemůže být v rozporu se základními hodnotovými příkazy Ústavy a nikdo nesmí vykonávat státní moc jinak, než způsobem a v mezích, jež stanoví Ústava.

Žádáme proto od předsedy vlády, předsedů obou komor Parlamentu, jakož i Prezidenta republiky jasné vyjádření k zásadní orientaci naší zahraniční politiky. Chceme objasnit motivy a podrobnosti tzv. strategického partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a ČR. Vyzýváme poslance a senátory, aby uvedené ústavní činitele pohnali k odpovědnosti a dali jim jasně najevo, že se mají chovat jako představitelé suverénního demokratického státu, založeného na respektu k lidským právům, a že mají postupovat v souladu s ústavně zakotvenou orientací zahraniční politiky na spolupráci s evropskými a světovými demokraciemi.

Zároveň žádáme poslance a senátory, aby iniciovali důkladné vyšetření veřejně proneseného podezření, že náš příklon k politickým zájmům Činy je údajně motivován snahou opatřit finanční zdroje některým politickým subjektům a ústavním činitelům pro blížící se parlamentní a prezidentské volby.

Za iniciativu Kroměřížská výzva

Jiří Šesták

Václav Němec

Jan Kalvoda

V Praze, dne 23. 10. 2016

Diskuze k článku (5)

5 diskuzí k článku

Vložit příspěvek

 • otevřený dopis Jana Hajská

  Naprosto s p.Rafajem souhlasím. Jana Hajská

 • 28.10.2016 Luboš Rafaj

  ANO. Lež, peníze, intriky, podvody, krádeže a další lumpárny jsou nám a zejména našim dětem dnes představovány jako norma. ANO. Je to tak. Nejvyšší představitelé naší země (a bohužel už nejen oni) lžou, intrikují, podvádí, kradou a dělají lumpárny jako by se nemetlo. Všechny tyto praktiky užívají výhradně za účelem získání peněz. ANO. Žene je touha po hromadě měďáků a neodolatelná chuť ovládat lidi. Chorobná touha po bohatství a moci. Je to vpravdě směšné, ale oni to bohužel dělají nepokrytě, před našima očima a před očima našich dětí (... a představte si, že existují lidé, kteří tomu tleskají.). Já nechci být nikomu loutkou. Život je sice krátký na to, abychom si ho ničili tahanicemi s těmito "chytráky", ale na druhé straně nemůžeme mlčet a znehodnotit tak život příštím generacím. Já chci být svobodným člověkem. Nic víc, nic míň. Vážím si každého člověka, neboť sám člověkem jsem. Čisté lidské vztahy, přátelství, pravdu, střídmost, pokoru a lásku postavme proti všem současným i budoucím babišům a zemanům této země. Češi, Moravané a Slezané. Jsme dobrými sousedy, přáteli a z drtivé většiny "obyčejnými" a svobodnými lidmi. Ač názorů různých, můžeme tu žít v pohodě a porozumění. To je důvod proč souhlasím s dopisem předsedům všech poslaneckých klubů obou komor parlamentu ČR a proč podporuji kroměřížskou výzvu. Opakuji. Jsem svobodný člověk, který nepotřebuje žádné politiky, či prezidenty. Po pravdě nechci ani hromadu peněz a nechápu slovo moc. Nerozumím tomu, jak z ní někdo může omarodit, ale když už se to děje, pojďme ty nemocné :) společně léčit. Pojďme jim říci, že když už existuje politika jako nutné zlo, tak v ní chceme normální, poctivé lidi. Třeba to pochopí a odejdou někam, kde lidé chtějí žít ve lži a nenávisti. Já pevně věřím, že Česká republika takovým místem není. raf

  • Reply RE: 28.10.2016 Zdeněk Chroust

   Pane Rafaji, použil jste řadu líbivých obratů, včetně střídmosti, pokory, porozumnění apod. Bohužel jste zneužil Kroměřížské výzvy ke svému nenávistnému výlevu vůči hnutí ANO, které možná má své chyby, ale ohrožením demokracie se provinily spíš tzv. "tradiční" strany, např. snahou o nové vytvoření mechanizmu absolutní moci opoziční smlouvou. Ale to sem opravdu nepatří. Pokud by vám šlo o očistu naší parlamentní demokracie, pak smysluplné by bylo např. omezení poslaneckého mandátu na dva roky vč. následného zamezení trafikám v podobě placených funkcí ve státní sféře, aby se parlament očistil od těch, kteří si z politiky udělali výtah k dlouholeté moci a živnost odtrženou od normálního života. Závažným ohrožením demokracie je i působení komunistů v parlamentu. Pouhé označení komunistického režimu za zločin nestačí, tato extrémistická strana měla být zakázána, protože neexistuje žádný komunistický demokrat - jde jen o dávno popsanou přetvářku v komunistických příručkách, jak se chovat před získáním absolutní moci, kdy pak komunisté s radostí zakroutí svým odpůrcům krkem, jak už to mnohokrát prakticky předvedli. I to je ohrožení demokracie, ale patří to někam jinam. Jenže zde jde o porušování ústavy prezidentem republiky, na kterou skládal svůj slib, a podobně se ústavě - konkrétně její preambuli - zpronevěřili i 4 ústavní představitelé a bohužel jeden z nich byl opětovně potvrzen do funkce předsedy senátu. Jestliže prezident patrně nemůže být odvolán ze zdravotních důvodů či velezrady, pak za porušení přísahy na ůstavu snad ano, ale to je spíš dotaz na ústavní právníky. Mělo by se to vztahovat na všechny ústavní činitele, protože ústava není cár papíru, ale základní zákon našeho státu, který je nutno respektovat. A to jsou ty závažné věci, o které zde běží. Možná jste anarchista, když nepotřebujete politiky či prezidenta, pak se ale se smyslem této výzvy i principů naší demokracie poněkud míjíte a chtělo by to trochu se zamyslet, co vlastně píšete.

  • Reply RE: 28.10.2016 Jana Hanková

   Naprosto souhlasím . Jana Hanková

  • Reply RE: 28.10.2016 Petr Pešek

   Souhlasím !

23. Březen, 2017

Petr Kolář právě oznámil signatářům, že bohužel nebude kandidovat na prezidenta ČR. Přesné znění jeho zdůvodnění najde každý signatář KV na svém emailu.

Petr Kolář bohužel nebude kandidovat na prezidenta ČR

20. Březen, 2017

PODPISOVÉ ARCHY KANDIDÁTŮ

28. Listopad, 2016 2 diskuze

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA PODPORU NA HIT HIT.cz!

12. Listopad, 2016

ZVEME VÁS NA KONCERT PRO BUDOUCNOST ku příležitosti výročí 17. listopadu.

Koncert pro budoucnost

28. Říjen, 2016 7 diskuzí

Organizátoři Kroměřížské výzvy

Podporujeme prohlášení herců a divadel

23. Říjen, 2016 5 diskuzí

Jiří Šesták, Václav Němec, Jan Kalvoda

Otevřený dopis předsedům všech poslaneckých klubů obou komor Parlamentu ČR